Menu:

Rok szkolny 2015/2016

Adres:

Szkoła Podstawowa
im. ppłk Stefana Skoczylasa
ul. Lubelska 37
21-533 Rossosz

Telefon/Fax:

(083)378-45-17

X edycja Konkursu Recytatorskiego

"Boże Narodzenie w Literaturze"

w Rossoszu

GOK-u w Rossoszu 24.01.2016 roku miał miejsce po raz dziesiąty Powiatowy Konkurs Recytatorski „Boże Narodzenie w Literaturze”. Do finału konkursu zgłosiło się 19 recytatorów z 5 szkół powiatu bialskiego. Jury po wysłuchaniu wszystkich uczestników nagrodziło w kategorii klas I – III następujących laureatów:
 • I miejsce zajął Jan Dyrdowski (SP Łomazy),
 • II miejsce Natalia Noskowicz (SP Wisznice),
 • III miejsce Zofia Dymowska ( SP Rossosz).
Zaś w kategorii klas IV – VI jury przyznało
 • I miejsca ex eqvo Magdalenie Dragan (SP Wisznice)
  i Maciejowi Golbie (SP Łomazy),
 • II miejsce Alerksandrze Derlukiewicz (SP Rossosz)
 • III miejsce Julii Chilczuk (SP Wisznice).
Natomiast w kategorii gimnazja
 • I miejsce ex eqvo zajęła Olga Kprianiuk (PG Wisznice)
  i Sławomir Golczewski (PG Rossosz),
 • II miejsce Jakub Koprianiuk (PG Rossosz)
 • III miejsce ex eqvo Dominik Banaszczuk
  i Aleksandra Dragan (PG Wisznice).
Podsumowując konkurs przewodnicząca jury pani Bożena Juchimiuk (przedstawicielka Bialskiego Oddziału Towarzystwa Kultury Teatralnej) podkreśliła że mimo wyłonienia laureatów w recytacji nie ma przegranych, każdy uczestnik staje się bogatszy o nowe przeżycia, doświadczenia. Upominkami zastali nagrodzeni wszyscy uczestnicy konkursu. Nagrody ufundowali: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej i Gminna Biblioteka Publiczna w Rossoszu, a słodki poczęstunek uczestnikom konkursu ufundował GOK w Rossoszu.

Następnie odbył się koncert laureatów w/w konkursu. Na otwartą imprezę przybyły zainteresowane osoby z okolicy. Poza laureatami
w oprawie artystycznej imprezy wystąpiła Ola Derlukiewicz grając kolędy na flecie oraz zespół teatralny Wierzbaki z prezentacją przedstawienia dotyczącego Bożego Narodzenia. Można było obejrzeć też wystawę aniołków wykonanych przez uczniów miejscowej szkoły. Głównym organizatorem imprezy była Szkoła Podstawowa w Rossoszu,
a inicjatorem i koordynatorem wszystkich edycji była Danuta Szaniawska nauczycielka tejże szkoły. Cieszy fakt, że mimo pojawiających się nowych trendów spędzania czasu wolnego są nauczyciele i młodzież którzy interesują się kulturą żywego słowa i pielęgnują piękno języka polskiego.

Danuta Szaniawska